Diakonimottagning

endast enligt tidsbeställning.

Kontakta diakonen tisdagar och onsdagar kl. 10-12, för att komma överens om tiden.

 

Hembesök

Vill du ha hembesök, kontakta diakonen.

Om du vill få del av Herrens heliga nattvard, kan någon av prästerna besöka dig. Diakonen kan ordna besöket. Du kan också kontakta prästen direkt.

 

Själavård och familjerådgivning

Livet krisar ibland till sig. Då kan det vara bra att ha någon att tala med om sina problem.

Själavård kallas det när man talar med någon om sina svårigheter i en kristen ram. Det är ingenting märkligt eller fruktansvärt fromt, utan två medmänniskor som talar och lyssnar. Präster och diakoner har utbildning i sådant, och dessutom tystnadsplikt. Du har också möjlighet till bikt.Ta gärna kontakt!

Du kan också ta kontakt med kyrkans centrala själavårdsfunktioner. Samtalstjänsten når du varje kväll kl. 20–24 på nummer 01019-0072 eller via dess nätjour. På orsdagar och torsdagar kl. 19-21 kan du delta i kyrkans chatt. På Fråga prästen kan du komma med frågor om den kristna tron.

Också när det gäller problem i samlivet eller i familjen hjälper vi gärna. Inom församlingen har vi dock inte resurser till egentlig familjerådgivning. I Östnyland är den koncentrerad till familjerådgivningscentralen i Borgå. På deras hemsida kan vi bl.a. läsa:

Familjerådgivningscentalen kan vara den rätta platsen för dig som behöver tala med en utomstående.

Du kan komma ensam, tillsammans med din partner eller hela familjen till en, på förhand, bokad diskussion. Tillsammans finner vi möjligheter och lösningar som passar din situation.

Servicen är avgiftsfri och vår personal har tystnadsplikt.

Familjerådgivarna står också till tjänst med arbetshandledning, utbildning och familjefostran. Vi arbetar förutom på de båda inhemska även på engelska.

Familjerådgivningscentralen upprätthålls av Borgå kyrkliga samfällighet. Service ges också till invånare i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Borgnäs.

Ring familjerådgivningscentralen må-to kl. 9.00-12.00 på tfn (019) 661 1315 och boka tid.

 

Födelsedagsfest

Lovisa svenska församling vill gärna uppvakta de församlingsmedlemmar som uppnår en högre ålder.

Vi samlar dem som fyller 70, 75, 80, 85 och 90 år till en födelsedagsfest två gånger om året. Nästa fest är torsdagen den 17 november 2016 kl. 14 i församlingsgårdens stora sal, adress Drottninggatan 22. Jubilarerna får en särskild inbjudan till den, bara det närmar sig. Och de får naturligtvis ta med sig en avec.

Om Ni upplever att Ni inte kan eller orkar komma till festen, eller om Ni fyller mer än 90 år, kommer vi gärna på besök. Om Ni ordnar någon mottagning kunde vi kanske komma då, eller så kan vi komma vid något annat tillfälle. Det är prästerna och diakonissan som brukar göra dessa besök. Ta gärna kontakt så kommer vi överens om detaljerna.

Om Ni inte önskar få besök är det naturligtvis också helt i sin ordning. Vi vill på inget sätt tvinga oss på.