Fotoutställningen "God Love Pride" i Lovisa kyrka

9.5.2018 09.00

1.png

Under några veckor i augusti 2018 kommer en fotoutställning med rubriken ”God Love Pride” att vara placerad i Lovisa kyrka. Utställningen är skapad av den svenska konstnären Ilar Gunilla Persson, som är residenskonstnär på Lovisa Gästatelje.

Under några veckor i augusti 2018 kommer en fotoutställning med rubriken ”God Love Pride” att vara placerad i Lovisa kyrka. Det är Lovisa fredsforum och konstprojektet TransFolk Kukku som står bakom projektet, vars tema är mänskliga rättigheter, mer specifikt sexuella minoriteters rättigheter i kyrkan. Utställningen är framme bl.a. under evenemangen Lovisa fredsforum och Lovisa historiska hus.

Utställningen består av några fotografier med förklarande text - se dem här. Den är skapad av den svenska konstnären Ilar Gunilla Persson, som numera bor i Stockholm. Hon kommer till Lovisa som residenskonstnär på Lovisa Gästatelje 2018-19, inbjuden av TransFolk Kukku.

Bilderna som sådana är smakfulla och inte särskilt kontroversiella till sitt innehåll. Det eventuellt kontroversiella i utställningen är naturligtvis själva tematiken med sexuella minoriteter. Det är dock ett angeläget tema – vi inom kyrkan har mycket arbete kvar innan vi kan säga att vi utan förbehåll välkomnar alla Guds barn till vår gemenskap.

Församlingsrådet i Lovisa svenska församling beslöt den 26 april att tillåta utställningen i kyrkan, och motsvarande organ i Lovisa finska församling beslöt den 2 maj att inte förbjuda detta.  

Utställningarna i Lovisa kyrka placeras numera i korsgångarna, inte i koret. Den som av någon orsak inte vill titta på bilderna, kan alltså utan svårighet låta bli.

« Till nyhetslistan