Organisationskommissionens beslut 31.1.

12.2.2018 09.37

Organisationskommissionen för Agricola svenska församling beslöt på sitt möte  31.1 om högmässotiderna för den nya församlingen. Varannan vecka ordnas högmässa kl. 10 i Lappträsk kyrka och kl. 13 i Lovisa kyrka och varannan vecka kl. 10 i Liljendal kyrka och kl. 13 i Pernå kyrka. I Strömfors kyrka, i Andreaskapellet och i Sarvsalö kapell ordnas en svenskspråkig gudstjänst en gång i månaden. Beslutet ska ännu godkännas av gemensamma kyrkofullmäktige.

 

Organisationskommissionen för Agricola svenska församling beslöt på sitt möte  31.1 om högmässotiderna för den nya församlingen. Varannan vecka ordnas högmässa kl. 10 i Lappträsk kyrka och kl. 13 i Lovisa kyrka och varannan vecka kl. 10 i Liljendal kyrka och kl. 13 i Pernå kyrka. I Strömfors kyrka, i Andreaskapellet och i Sarvsalö kapell ordnas en svenskspråkig gudstjänst en gång i månaden. Beslutet ska ännu godkännas av gemensamma kyrkofullmäktige.
 

Organisationskommissionen beslöt också att överföra samtliga tjänsteinnehavare från nuvarande Pernå, Liljendal, Lappträsks svenska och Lovisa svenska till den nya Agricola svenska församlingen från och med 1.1.2019. Barnledarnas yrkesbenämning ändras från barnledare till familjearbetare som bättre beskriver innehållet i deras arbete.

Organisationskommissionens följande möte hålls 26.2 kl. 18. I samband med mötet träffar också kommissionen de blivande medarbetarna.
 

« Till nyhetslistan