• Kungörelse om förhandsröstning i Agricola svenska församling

  16.10.2018 12.34

  Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 6–10.11.2018 i Lovisa församlingskansli, Drottninggatan 22, Lovisa, varje dag kl. 9.00–18.00, samt på andra ställen i nejden enligt listan. Det finns också möjlighet till hemmaröstning.

  Egentlig valdag är söndagen den 18 november. Röstningen sker då i kyrkorna (Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Pernå, Strömfors) efter avslutad högmässa fram till kl. 20.

 • Sammanställning av kandidatlistorna i församlingsvalet 2018

  16.10.2018 12.10

  I församlingsvalet i Agricola svenska församling är följande kandidater uppställda.

  Du kan rösta i din nuvarande församlings hemkyrka (Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Pernå, Strömfors) efter avslutad högmässa den 18 november 2018 fram till kl. 20.

  Förhandsröstningen pågår på församlingskansliet och andra platser 6-10 november. Se separat nyhet.

  Gå in på valkompassen för att hitta en kandidat som passar dig!

 • Fotoutställningen "God Love Pride" i Lovisa kyrka

  9.5.2018 09.00

  Under några veckor i augusti 2018 kommer en fotoutställning med rubriken ”God Love Pride” att vara placerad i Lovisa kyrka. Utställningen är skapad av den svenska konstnären Ilar Gunilla Persson, som är residenskonstnär på Lovisa Gästatelje.

 • Församlingen har 2 398 medlemmar

  15.2.2018 16.29

  Vid slutet av år 2017 hade Lovisa svenska församling 2 398 medlemmar, mot 2 459 ett år tidigare.
 • Organisationskommissionens beslut 31.1.

  12.2.2018 09.37

  Organisationskommissionen för Agricola svenska församling beslöt på sitt möte  31.1 om högmässotiderna för den nya församlingen. Varannan vecka ordnas högmässa kl. 10 i Lappträsk kyrka och kl. 13 i Lovisa kyrka och varannan vecka kl. 10 i Liljendal kyrka och kl. 13 i Pernå kyrka. I Strömfors kyrka, i Andreaskapellet och i Sarvsalö kapell ordnas en svenskspråkig gudstjänst en gång i månaden. Beslutet ska ännu godkännas av gemensamma kyrkofullmäktige.

   

 • Högmässotid kl. 12 på svenska

  4.1.2018 11.00

  Fr.o.m. nyåret 2018 firas högmässorna i Lovisa kyrka kl. 12 på svenska och kl. 10 på finska.
 • Starten har gått för planeringen av Agricola svenska församling

  29.11.2017 09.55

 • Officiella besluten tagna med tanke på Agricola svenska församling

  2.11.2017 14.32

  Domkapitlet i Borgå stift har den 17 oktober 2017 gjort beslut som för planeringen av Agricola svenska församling vidare.
 • Församlingsrådets uttalande om samkönade vigslar

  21.3.2017 08.00

  Församlingsrådet beslöt vid sitt sammanträde 15.3.2017 att göra följande offentliga uttalande:
 • Församlingsrådet gjorde personval

  20.1.2017 16.26

  Församlingsrådet har valt bl.a. viceordförande och barnombud.