Förrättningar 

Ordet "förrättning" används närmast om dop, vigslar och jordfästningar. Andra förrättningar är t.ex. välsignelse av hem och konfirmation.

Mer information om förrättningar hittar du på kyrkans hemsida och via länkarna på denna sida. På Helsingfors församlingars hemsida finns också en del matnyttigt om dopvigsel och jordfästning; vissa lokala variationer i praxis kan dock förekomma.

Om kriterierna för val av faddrar (gudföräldrar) kan du läsa på kyrkoherdens blogg.

När du vill ha en förrättning, tag kontakt med församlingskansliet eller en präst.