Kyrkor och lokaler

Inom området för Lovisa svenska församling finns två kyrkor. Lovisa nygotiska huvudkyrka ligger alldeles i kärnan av Lovisa då man anländer till stadens centrum västerifrån. Valkom kyrka ligger en liten bit från centrum i Valkom området.

Förutom kyrkorna finns det inom svenska församlingens område en församlingsgård, två församlingshem, ett i centrum av Lovisa och ett i Valkom, samt ett kapell vid Lovisa nya gravgård.

Utrymmen kan hyras för familjefester bl.a. dop, bröllop, jordfästningar och minnesstunder och födelsedagar.

Tilläggsinformation från församlingskansliet.

Prislista för år 2017.