Pensionärsföreningen

Lovisa svenska församlings pensionärer r.f. är en självständig förening som arbetar inom församlingen. Föreningen håller sina samlingar vanligen på församlingsgården på tisdagar jämna veckor kl. 13.

 

Vårterminen 2018

09.01 ​Lovisanejdens Lucia
23.01 Besök av stadsdirektören Jan D. Oker-Blom
06.02 Allsång med Arno Kantola
20.02 Fastlagsärtsoppa
06.03 Besök av Thomas Rosenberg
20.03 Vårmöte, Kaj Silfvast underhåller
03.04 Födelsedagsfest, Arno Kantola
17.04 Glimtar från Ryssland, Kerstin Kronvall
15.05 Vårfest, gäst är Uniset med sång och musik
 

VÄLKOMMEN med för att trivas tillsammans med oss vare sig Du är medlem eller inte!

Om Du har frågor: Ta kontakt med

eller

Se mer på föreningens egen hemsida.