Enligt Markos

Khde Karl af Hällström har översatt Markusevangeliet till bokstavlig svenska, för att också sådana som inte kan biblisk grekiska ska kunna få en uppfattning om hur den grekiska grundtexten ser ut. Denna text har han sedan jämfört med nitton olika översättningar på tio olika språk, så alla kan se varför de olika översättningarna formulerar sig som de gör eller varför de eventuellt inte borde göra det.

De granskade översättningarna är

 • 1917 års översättning,
 • Bibel 2000,
 • Folkbibeln (i både 1998 och 2014 års variant),
 • de officiella finska översättningarna från 1938 och 1992 samt den inofficiella Raamattu kansalle,
 • Nya världens översättning (utgiven av Jehovas vittnen) på engelska och svenska,
 • den katolska kyrkans officiella översättning Nova Vulgata (på latin), 
 • tre andra översättningar på engelska (NIV, NRSV och The Source),
 • två på franska (Segond och TOB) och
 • en var på danska, estniska, italienska, norska och tyska.

Vad innebär det att en översättning är trogen originalet?
Vilken bibelöversättning är bäst - eller finns det alls någon sådan?
Hur kan vår bibelkunskap och vår kristna tro fördjupas genom att vi läser flera olika översättningar, inte bara en och samma?

Vi granskar detta material under kyrkoherdens ledning fjärde torsdagen i månaden  kl. 18 i Lovisa kyrka.

2016:

 • 22.9
 • 3.11 (!)
 • 24.11

2017:

 • 26.1
 • 23.2
 • 23.3
 • 27.4
 • 25.5
 • 28.9
 • 26.10
 • 23.11

2018:

 • 25.1
 • 22.2
 • 22.3

Ta din egen bibel med!

Alla välkomna!