Vuxenarbete

Samkristet förbönsmöte

andra måndagen varje månad kl. 18 i församlingsgården.

Våren 2018:

  • 8 januari
  • 12 februari
  • 12 mars
  • 16 april
  • 14 maj 

Kontaktperson: Annette Frisk, tfn (019) 531 219

Bisagruppen

En bibelstudiegrupp för män som samlas i Vesperhemmet en måndag i månaden.

Kontaktperson: Stig Frisk, tfn (019) 531 219

Bibelkretsen

Under 2016-18 studerar bibelkretsen Markusevangeliet. Se mer här.
Bibelkretsen hålls i kyrkan fjärde torsdagen i månaden kl. 18-20.

Diskussionerna leds av kyrkoherde Karl af Hällström. 

Bibelstudiegruppen

samlas i församlingsgården varannan onsdag (udda veckor) kl. 18 under ledning av pastor Tord Carlström, tfn 0400 478 776.

Morgonkaffe i Tikva

Torsdagar kl. 8:30-10. Paus under juni till augusti, då vi i stället har sommarcafé (se nedan).

Kom in och drick en kopp kaffe eller te (med påtår om du vill) och prata bort en stund. Vi träffas under fria former och firar andakt varje gång.

Sommarcafé

varje onsdag kl. 13-15, i juni och juli i församlingshemmets lilla sal och i augusti i församlingsgårdens stora sal.

Välkommen!