Klubbis

för åk 5 och äldre i Prästis. 

Måndagar kl. 14.15 - 16.00 

Vi fortsätter i september!

Ha en trevlig sommar!

Öppet hus för ungdomar

för högstadieåldern och äldre.

Samlas i Prästis ojämna veckors (i regel) fredagar kl. 18.00-21.00.

Verksamheten fortsätter den 14.9!

Ha en trevlig sommar!  

Hjälpledarutbildning

Hjälpisutbildningen för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpis och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.

Utbildningen är gemensam för Lovisa svenska, Pernå, Liljendal, Lappträsks svenska och Strömfors församlingar och är två-årig.

Vi börjar igen hösten 2018

 

På kommande:

9-16.6 Skriftskolläger på Skärgårdsskolan i Houtskär.

sö 17.6 kl. 12 Högmässa med sommarskriftskolans konfirmation i Lovisa kyrka.