Klubbis

för åk 5 och 6 i Prästis. 

Torsdagar kl. 14.15 - 16.00 

Vi börjar torsdagen den 6.9.

Öppet hus för ungdomar

för högstadieåldern och äldre.

Samlas i Prästis ojämna veckors fredagar kl. 18.00-21.00.

14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11 och 7.12.  

Barnläger

Hjälpledarutbildning

Hjälpisutbildningen för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpis och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.

Utbildningen är gemensam för Lovisa svenska, Pernå, Liljendal, Lappträsks svenska och Strömfors församlingar och är två-årig.

Vi börjar tisdagen den 18.9 kl. 14.30- 16.00 i Tikva, Drottningatan 22 (nedersta våningen).

Församlingsvalet 2018

Det är församlingsval i höst då det väljs medlemmar till Agricola svenska församlings församlingsråd och till Gemensamma kyrkofullmäktige. Valdagen är söndagen den 18.11 och förhandsröstningen pågår 6-10.11. Du som har fyllt 16 år och är skriven i en ev.lut.församlig får rösta. För att ställa upp som kandidat skall man ha fyllt minst 18 år. Kandidatuppställningen pågår till den 15.9. Läs mera på församlingsvalet.fi. Ställ gärna upp och påverka hur din församling ser ut i framtiden. Vad skall det finnas för verksamhet? Vilka verksamhetsutrymmen skall det finnas? Kom med och påverka hur din kyrka och församling ser ut.

 

På kommande:

2-4.11 Höstdagarna i Lempälä. Mera info senare. www.hostdagarna.fi

Sö 18.11 Församlingsvalets röstningsdag.

Lö 8.12 kl. 10-13 Hela församlingens julbasar.

Sö 16.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Lovisa kyrka.