Nya agendor

I Lovisa svenska församling använder vi i princip fyra olika gudstjänstagendor. De är Högmässa, Gudstjänst, Högmässa i fastan och Gudstjänst i fastan. Vissa specialgudstjänster kan dessutom ha egna agendor.

Nu när prästerna och kantorn i församlingen har bytts ut under de senaste par åren, har vi gått igenom agendorna och gjort vissa justeringar. Några av de större är:

  • I högmässorna använder vi den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen. I gudstjänsterna har vi den apostoliska, så som hittills.
  • I agendorna för fastan har vi nygamla mässmelodier - de gregorianska (mässa 1c) som var bekanta från den förra handboken.
  • I agendorna för fastan har vi infört litanian som grundalternativ för Kyrkans förbön.

Och så har vi förstås filat på en del detaljer.

Grundtanken i förnyelsen är att de som ofta sitter i kyrkbänken ska kunna uppleva en viss variation från gång till gång, medan de som inte så ofta deltar i gudstjänstlivet ändå ska kunna känna igen sig. Det är inte tänkt som ett radikalt förändringsarbete för förändringens skull, utan det handlar om att gudstjänsterna ska ha en ordning som stöder deras innehåll, så de kan ge både vila och inspiration för vardagens kristna liv.

Du ser de nya agendorna nedan.

Högmässa

Gudstjänst

Högmässa i fastan

Gudstjänst i fastan

Mässa på Skärtorsdagen