Gudstjänster

Gudstjänsterna i Lovisa kyrka hålls åren 2018-20 kl. 12 varje sön- och helgdag (den finska församlingens gudstjänster hålls kl. 10).
I regel firas gudstjänst med nattvard och bär då rubriken högmässa i annonseringen. Annars annonseras gudstjänst.
Vissa helgdagar firar vi gudstjänsten i Valkom kyrka. Detta nämns specifikt i annonseringen.

Den första onsdagen i månaden firar vi en kort morgonmässa kl. 08 i kyrkan. Våren 2018 innebär detta 7.2, 7.3, 4.4 och 2.5.

 

Vi har ibland besök av gästpredikanter.

 

Lovisa svenska och finska församlingar firar emellanåt gemensam tvåspråkig gudstjänst. Då är tidpunkten kl. 11, mitt emellan församlingarnas vanliga tider. 

 

 

kyrkans hemsida kan du läsa mer om gudstjänsten.
På Predikantbloggen kan du läsa predikningar både från församlingens gudstjänster och från andra ställen.

Församlingspastor Eva-Lotta Blom delar ut nattvardsvin.