Skriftskola

Skriftskolan 2017-18

På inskrivningen som var den 15.10 anmälde sig 27 konfirmander. I år går i skriftskolan ungdomar födda år 2003 eller tidigare. Vill du gå i skriftskola men hade inte möjlighet att delta i inskrivningen så tag kontakt med prästerna eller församlingskansliet.

Du kan välja mellan vinterskriftskola (lektioner på veckoslut under höst- & vårterminen) eller sommarskriftskola (lektioner 1 gång i månaden + läger på sommaren).

Förutom lektionerna skall man också delta i 10 högmässor.

Vinterskriftskolan blev konfirmerade den 10.5.2018.

Sommarskriftskolan Lägret är 9-16.6.2018 på Skärgårdsskolan i Houtskär. Konfirmation söndagen den 17.6 kl. 12 i Lovisa kyrka, gruppfotografering kl. 11.20. Fre 8.6 kl. 14 övning inför konfirmationen.