Skriftskola

Skriftskolan 2018-19

I år går i skriftskolan ungdomar födda år 2004 eller tidigare.

I samband med sammanslagningen av församlingarna som sker den 1.1.2019 så infaller också en förnyelse av skrift-skolan. De ungdomar som hör till denna målgrupp får under hösten ett brev med information om skriftskolan och om hur inskrivningen går till.

Mera information kommer också på denna sida senare. Vid eventuella frågor ta kontakt med prästerna.

 

 

 

 

Konfirmander