Skriftskola

Skriftskolan 2018-19

Från 1.1.2019 sammanslås församlingarna i Lovisa och Lappträsk och bildar Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta.

De unga som är födda 2004 är de första som kommer att gå i skriftskolan i Agricola svenska församling.

Ett informationstillfälle om skriftskolan ordnas 20.1 kl. 18 i Pernå kyrka.

Ett brev med inbjudan till informationstillfället skickas till de föräldrar som har ungdomar som är födda 2004 och är medlemmar i den nya församlingen.

Skriftskolan kommer att genomgå vissa förändringar och förnyelser då kyrkan gett ut en plan för konfirmandarbetet "Ett stort under" som nu också tas i bruk i den nya församlingen.

Information om skriftskolan på finska i Agricolan suomalainen seurakunta kan man be om av de finskspråkiga församlingarna.

I alla frågor angående skriftskolan kan du ta kontakt med församlingen.

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmander