Orgeln i Lovisa kyrka

Orgeln i Lovisa kyrka är ett historiskt instrument från år 1898, byggt av orgelfirman J.A. Zachariassen.
Orgeln kom att bli Zachariassens näst största orgel, opus 92. Orgeln hade 35 stämmor fördelade på tre manualer och pedal. År 1921 installerades elektricitet i Lovisa kyrka och år 1923 inköptes en fläkt. Åren 1968-1971 kompletterades orgeln med ett ryggpositiv som tillverkades av Veikko Virtanen och Hans Heinrich arbetade med renoveringsarbetet. Det pneumatiska systemet ersattes av ett elektropneumatiskt och ett nytt spelbord ersatte det gamla.

Lovisa kyrkas orgel är den enda av Zachariassen bevarade tremanualiga orgel.

Artikel om Lovisa kyrkas orgel i tidningen Organum.

DISPOSITION
 

I manual C-g3 (1971)

II manual C-g3

III manual C-g3

Gedackt 8

Principal 16’

Gedackt 16’

Kvintadena 8

Borduna 16’

Principal 8’

Principal 4

Principal 8’

Koncertflöjt 8’

Rohrflöte 4

Flauto major 8’

Salicional 8’

Nasat 2 2/3

Dubbelflöjt 8’

Dolce 8’

Waldflöte 2

Gamba 8’

Flauto traverso 4’

Terzian 2x

Gemshorn 8’

Piccolo harmonique 2’

Scharf 3x

Octava 4’

Oboe 8’

Krummhorn 8

Hohlflöjt 4’

 

 

Kornet 2-5chor

 

 

Mixtur 4chor

 

 

Trompet 8’

 

 

 

 

 

IV manualC-g3  

Pedal C-f1

Koppel

Geig.principal 8’

Principal 16’

III-II 8’, IV-II 8’ IV-III

Liebl.gedackt 8’

Violon 16’

II-ped 8’, III-ped 8’, IV-ped 8’

Flauto amabile 8’

Subbass 16’

II 4’, IV 16’

Aeoline 8’

Principal 8’

I-II, I-ped

Voix celeste 8’

Violoncello 8’

Fasta kombinationer:

Salicet 4’

Dolce 8’

I och II manual: forte, tutti

Flauto dolce 4’

Octava 4’

III manual: piano, forte

 

Bassun 16’

Pedal: tutti

 

 

Hela orgeln: forte, fortissimo

 

 

Registersvällare

Spelbord.
Orgefasad