Gudstjänstkören

Gudstjänstkören är en projektkör för vuxna som sjunger en gång i månaden under gudstjänster eller andra samlingar. Kören är verksam i Pernå och Lovisa.

Kom med och sjung! 

 

Anmäl dig till kantor Marcus Kalliokoski i Pernå eller kantor Sinikka Stöckell i Lovisa!

Höstens 2018 program:  

To 20.9 kl. 18 Övning i Pernå kyrka 

 30.9 kl. 18 Mässa i Taizé-stil i Pernå kyrka (Träff kl. 17.30) 

To 18.10 kl. 18 Övning i Pernå kyrka  

Sö 21.10 kl. 10 Högmässa i Pernå kyrka(Träff kl. 09.15) 

On 7.11 kl. 18 Gemensam övning med andra ks-kretsens körer i Sibbo kyrka  

To 15.11 kl. 18 Övning i Lovisa kyrka  

 17.11 kl. 18 Östnylands kyrkosångskretsens musikafton i Sibbo kyrka (övning kl. 15, kretsens årsmöte och kaffe kl. 17, musikafton kl. 18)

Sö 16.12 kl. 18 De vackraste julsångernai Lovisa kyrka (Träff kl. 16.30 på orgelläktaren)

Psalmbok med tillägg
Östra Nylands kyrkosångskrets och OmaOrchestra
Östra Nylands kyrkosångskrets och OmaOrchestra

Kyrkomötet har i november 2015 godkänt psalmbokstillägg till Finlands evangelisk-lutherska kyrkas finsk- och svenskspråkiga psalmböcker. Psalmbokstilläggen tas officiellt i bruk första advent 2016. Det svenskspråkiga psalmbokstillägget innehåller 147 psalmer, och finns till försäljning både som kombinerad och separat bok.

I Lovisa kyrka används Psalmbok med tillägg, dvs den kombinerade utgåvan med 1986 års psalmbok. Psalmbokstillägget som separat bok kallas Sång i Guds värld och används i Församlingshemmet och Församlingsgården.