Gudstjänstkören

Gudstjänstkören är en projektkör för vuxna som sjunger en gång i månaden under gudstjänster eller andra samlingar. Kören är verksam i Pernå och Lovisa.

Kom med och sjung! 

 

Anmäl dig till kantor Marcus Kalliokoski i Pernå eller kantor Vera Tollander i Lovisa!

lö 16.12 kl. 16 De vackraste julsångerna 
i Pernå kyrka

Övning kl. 14.30-


Våren 2018;

Lö 6.1 kl. 12 Högmässa med De vackraste julsångerna i Lovisa kyrka.
(Träff kl. 11.30 på orgelläktaren)

Sö 4.2 kl. 16 Högmässa med musikal i Lovisa kyrka.
Övning med vuxenkör på fredag 2.2 kl. 18 i Lovisa kyrka.
Gemensam övning på söndag 4.2 kl. 14 i Lovisa kyrka.
Efter mässan middag i församlingshemmet. Anmäl dig på förhand till middagen.

 

Fre 30.3 kl. 10 Långfredagens gudstjänst i Pernå kyrka.
Övning på fredag 23.3 kl. 18 i Pernå kyrka

 

Sö 22.4 kl. 10 Högmässa i Pernå kyrka. 
Övning på fredag 20.4 kl. 18 i Pernå kyrka

 

To 10.5 kl. 10 Tvåspråkig festmässa i Pernå kyrka.
Övning på onsdag 9.5 kl. 18 i Pernå kyrka. Efter mässan lunch och program i Höganås

 

Psalmbok med tillägg
Östra Nylands kyrkosångskrets och OmaOrchestra
Östra Nylands kyrkosångskrets och OmaOrchestra

Kyrkomötet har i november 2015 godkänt psalmbokstillägg till Finlands evangelisk-lutherska kyrkas finsk- och svenskspråkiga psalmböcker. Psalmbokstilläggen tas officiellt i bruk första advent 2016. Det svenskspråkiga psalmbokstillägget innehåller 147 psalmer, och finns till försäljning både som kombinerad och separat bok.

I Lovisa kyrka används Psalmbok med tillägg, dvs den kombinerade utgåvan med 1986 års psalmbok. Psalmbokstillägget som separat bok kallas Sång i Guds värld och används i Församlingshemmet och Församlingsgården.