Musik

Musikverksamhetens uppgift är att genom sång och musik förmedla det kristna budskapet i församlingen. Gudstjänstmusiken är central och församlingens musikgrupper medverkar i gudstjänstlivet. Musikverksamheten är ett stöd för alla verksamhetssektorer.

I församlingen finns en barnkör och olika projektkörer för vuxna. 
Evenemangskalendern berättar om konserter som ordnas i församlingens utrymmen. 

Välkommen med i församlingens musikverksamhet!

 

Vera Tollander, kantor
Vera Tollander, kantor