Mission och evangelisation

Våra missionärer är Carola Salo-Back och Lars Back som arbetar i Taiwan. Det är Finska missionssällskapet (FMS) som har sänt ut dem.

Läs mer om arbetet i Taiwan på FMS' hemsida!