Själavård och familjerådgivning

Livet krisar ibland till sig. Då kan det vara bra att ha någon att tala med om sina problem.

Själavård kallas det när man talar med någon om sina svårigheter i en kristen ram. Det är ingenting märkligt eller fruktansvärt fromt, utan två medmänniskor som talar och lyssnar. Präster och diakonissor har utbildning i sådant, och dessutom tystnadsplikt. Du har också möjlighet till bikt.Ta gärna kontakt!

Du kan också ta kontakt med kyrkans centrala själavårdsfunktioner. Samtalstjänsten når du varje kväll kl. 20–24 på nummer 01019-0072 eller via dess nätjour. På orsdagar och torsdagar kl. 19-21 kan du delta i kyrkans chatt. På Fråga prästen kan du komma med frågor om den kristna tron.

Också när det gäller problem i samlivet eller i familjen hjälper vi gärna. Inom församlingen har vi dock inte resurser till egentlig familjerådgivning. I Östnyland är den koncentrerad till familjerådgivningscentralen i Borgå. På deras hemsida kan vi bl.a. läsa:

Familjerådgivningscentalen kan vara den rätta platsen för dig som behöver tala med en utomstående.

Du kan komma ensam, tillsammans med din partner eller hela familjen till en, på förhand, bokad diskussion. Tillsammans finner vi möjligheter och lösningar som passar din situation.

Servicen är avgiftsfri och vår personal har tystnadsplikt.

Familjerådgivarna står också till tjänst med arbetshandledning, utbildning och familjefostran. Vi arbetar förutom på de båda inhemska även på engelska.

Familjerådgivningscentralen upprätthålls av Borgå kyrkliga samfällighet. Service ges också till invånare i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Borgnäs.

Ring familjerådgivningscentralen må-to kl. 9.00-12.00 på tfn (019) 661 1315 och boka tid.