Födelsedagsfest

Lovisa svenska församling vill gärna uppvakta de församlingsmedlemmar som uppnår en högre ålder. Vi samlar dem som fyller 70, 75, 80, 85 och 90 år till en födelsedagsfest två gånger om året. Nästa fest är tisdagen den 22 maj 2018 kl. 14 i församlingsgårdens stora sal, adress Drottninggatan 22. Jubilarerna får en särskild inbjudan till den, bara det närmar sig. Och de får naturligtvis ta med sig en avec.

Om Ni upplever att Ni inte kan eller orkar komma till festen, eller om Ni fyller mer än 90 år, kommer vi gärna på besök. Om Ni ordnar någon mottagning kunde vi kanske komma då, eller så kan vi komma vid något annat tillfälle. Det är prästerna och diakonen som brukar göra dessa besök. Ta gärna kontakt så kommer vi överens om detaljerna.

Om Ni inte önskar få besök är det naturligtvis också helt i sin ordning. Vi vill på inget sätt tvinga oss på.