Hembesök

Vill du ha hembesök, kontakta diakon Rea Skog.

Om du vill få del av Herrens heliga nattvard, kan någon av prästerna besöka dig. Diakonen kan ordna besöket. Du kan också kontakta prästen direkt.

Kontaktuppgifterna nedan.