Barnkören Lovisaklangen

Lovisaklangen är Lovisa svenska församlings barnkör för barn i förskolan-åk6. 

Lovisaklangen övar i Församlingshemmet, onsdagar kl. 15.30-16.15. Kören leds av kantorn. 

Lovisaklangen uppträder med sång i kyrkan under gudstjänster, sjunger under konserter och deltar i körresor. Lovisaklangen deltar i Barnens sångfest - En barnkörsträff för stiftets barnkörer.

Välkommen med i kören! Vi har inga inträdesförhör!
Ta gärna kontakt med församlingens kantor för frågor.
Körsång är bra för hälsan och stärker självförtroendet.
I kören utvecklar man sångrösten, men också sig själv.
Det är roligt att vara med i en kör, man får uppträda,
man får kompisar och man lär sig att arbeta i grupp.

Välkommen med!

Vårterminen 2018;

On 10.1 kl. 15.30 Körstart! Vi inleder vårterminen i Församlingshemmet och bekantar oss med repertoaren.

Sö 4.2 kl. 16 Högmässa med musikal.  Vem tände ljuset? är skriven av Lotta Bengtsson och framförs tillsammans med församlingens Eftisbarn, vuxenkör och band i Lovisa kyrka på Kyndelsmässodagen. Den gemensamma övningen börjar kl. 14 i kyrkan.
Efter högmässan serveras en festmiddag i församlingshemmet.
Anmäl dig på förhand till middagen!

Sö 15.4 kl. 12.15 Högmässa med musikal. Festen är skriven av Karin Runow och framförs i Borgå domkyrka tillsammans med Diskanten och Sibbo barnkör, vuxenkör och band. 
Den gemensamma övningen börjar kl. 10 i Lilla kyrkan.

20.4-22.4 (fre-sö) Barnens sångfest i Vasa! En barnkörsträff för stiftets barnkörer.
Vi sjunger under en gemensam konsert på lördagen och medverkar i en radierad högmässa på söndag. Vi framför musikalen Festen med Karin Runow som dirigent.
Gemensam bussresa på församlingens bekostnad, bussen åker via Borgå och Sibbo.
Deltagaravgift och övernattning bekostar man själv. I deltagaravgiften ingår maten. Övernattning är möjlig på skolgolv eller hotell. Bindande anmälan senast 16.2.2018. Närmare program och priser på www.borgastift.fi

Barnkörskonsert med barnkörer från Östnyländska församlingar
Barnkörskonsert med barnkörer från församlingarna i Östra Nyland
Kantor (tjänstledig t.o.m. 3.6.2019)
Drottninggatan 22
07900 Lovisa