Barn och familjeverksamheten

Målet med barn- och familjeverksamheten i församlingen är att stöda familjerna i den kristna fostran, ge barnen dopundervisning och få barnen och familjerna att känna sig delaktiga i den gudstjänstfirande församlingen. Vi vill också att alla som deltar i verksamheten känner sig sedda och viktiga.

 

Vuxen-Barn gruppen

¤  För alla er som är hemma med barnen.

 

  ¤ Torsdag kl. 9.30-11.00 i Församlingshemmet (Östra Tullgatan 6).

 

 

Mässa med små och stora

Söndagen den 11.11 kl. 12 i Lovisa kyrka.

 

 

Tilläggsinformation barnledare:

Jannica Meriheinä, t.f. barnledare

Barn