Fördjupa din tro

Den som har blivit döpt i den treenige Gudens namn och därmed fått den heliga Anden som gåva, bär inom sig ett frö av tro. När vi växer upp får också detta frö gro och växa till sig. Hos vissa blir växten starkare och fruktsammare, hos andra svagare - men alla döpta har någon sorts tro.

Till församlingens viktigaste uppgifter hör att hjälpa Guds barn att växa och fördjupas i sin tro. Detta sker genom barnverksamheten, skriftskolan och ungdomsverksamheten, i gudstjänster och förrättningar, i samtal och bibelstudier och på många andra sätt.

Om du vill fördjupa din tro, kom då med i församlingens verksamhet eller tag kontakt med någon präst eller annan anställd!

Gud välsigne dig!

Nyheter  StällningstagandenWebbtidningar / Tidningar och artiklar
Helgdagar / Kyrkoår med rytm Julen / Jesus – Gud på jorden Påsken / Jesus – levande Gud Pingsten / Jesus – vår Gud med oss