Lovisaklangen

on 11.10 kl. 15.30

Lovisa församlingshem

församlingens barnkör för barn i förskolan-åk6.
Lovisaklangen övar i Församlingshemmet, onsdagar kl. 15.30-16.15. Kören leds av kantorn.

Lovisaklangen uppträder med sång i kyrkan under gudstjänster, sjunger under konserter och deltar i körresor.
Under hösten övar vi musikalen Luthers ungar och Vem tände ljuset. Den senare framförs i februari i Lovisa kyrka.
Vi deltar i Borgå stifts barnkörsstämma 20-22.4 i Vasa tillsammans med alla andra barnkörer i stiftet. Vi bekantar oss med sångerna under hösten.

Välkommen med i kören! Vi har inga inträdesförhör!

Höstens program
Sö 29.10 kl. 12.15 Borgå domkyrka. Musikalen Luthers ungar av Karin Runow (2016).
Framförs tillsammans med barnkörerna Diskanten(Borgå) och Barnklangen(Lappträsk).
Samling kl. 10.00 i Lilla kyrkan.

Sö 3.12 kl. 10.00 Lovisa kyrka. Högmässa på första avdent. Kom, låt oss sjunga Hosianna.


Ta gärna kontakt med församlingens kantor för frågor.
Körsång är bra för hälsan och stärker självförtroendet.
I kören utvecklar man sångrösten, men också sig själv.
Det är roligt att vara med i en kör, man får uppträda, man får kompisar och man lär sig att arbeta i grupp.


Arrangör

Lovisa svenska församling

Se också

sö 20.1 kl. 18.00

Lovisa kyrka

Toner i ljus och gestalt - Säveliä valon hahmossa

Toner i ljus och gestalt - Säveliä valon hahmossa

Gregorianik möter folkmusik - Gregorianiikka ja kansanmusiikki kohtaavat.

Konsert med Sofia Lindroos och Marianne Maans, violiner och sång/viulut ja laulu.