Enligt Markos

to 28.9 kl. 18.00 - kl. 20.00

Lovisa kyrka

Kom med och studera Markusevangeliet!

Khde Karl af Hällström har översatt Markusevangeliet till bokstavlig svenska, för att också sådana som inte kan biblisk grekiska ska kunna få en uppfattning om hur den grekiska grundtexten ser ut. Denna text har han sedan jämfört med nitton olika översättningar på tio olika språk, så alla kan se varför de olika översättningarna formulerar sig som de gör eller varför de eventuellt inte borde göra det.
Vi granskar detta material under kyrkoherdens ledning fjärde torsdagen i månaden kl. 18 i Lovisa kyrka.
Ta din egen bibel med!
Alla välkomna!