Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten bereds av gemensamma kyrkorådet.

Församlingsrådet är den lokala församlingens beslutande organ. Ledamötens antal varierar beroende på församlingens storlek. Kyrkoherden leder församlingen tillsammans med församlingsrådet och och förbereder ärenden till församlingsrådsmöten.

Både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden väljs med fyra års mellanrum. Nästa församlingsval ordnas år 2018. Mandatperioden för gemensamma kyrkorådet är två år. Den gemensamma kyrkofullmäktige består av 31 medlemmar.

Under perioden 2015-2018 är Mia Aitokari från Pernå församling ordförande i kyrkofullmäktige. Vice ordförande är Arto Kujala från Lappträsks finska församling.
 

Gemensamma kyrkofullmäktige ledamöten för perioden 2015-2018

Aitokari Mia, Pernå församling, ordförande

Boije af Gennäs Malm Maria, Lovisa svenska församling

Forsell Katarina, Pernå församling

Frondén Sten, Lappträsks svenska församling

Hiltunen Anna, Lovisa finska församling

Huuhtanen Tapani, Strömfors församling

Kosonen Lasse, Lovisa finska församling

Krogars Sabina, Pernå församling

Kujala Arto, Lappträsks finska församling, viceordförande

Lassila Nina, Strömfors församling

Lindholm Tuija, Lovisa finska församling

Lindlöf Mona, Liljendal församling

Meriheinä Thérèse, Lovisa svenska församling

Mickos Anders, Lappträsks svenska församling

Monto Gun, Strömfors församling

Mårtenson Bertel, Liljendal församling

Nyman Johanna, Pernå församling

Pappila Jorma, Strömfors församling

Rosenberg Thomas, Lovisa svenska församling

Schroderus Toini, Lovisa finska församling

Simola Anni, Lappträsks finska församling

Stenvall Miriam, Lovisa svenska församling

Sundberg Christoffer, Pernå församling

Sundén Fredrika, Pernå församling

Suominen Mikko, Lappträsks svenska församling

Turja Juha, Lovisa finska församling

Tähtinen Keijo, Strömfors församling

Vaenerberg Thord, Lovisa svenska församling

Wahlroos Bengt, Liljendal församling

Westerlund Juha, Lappträsks finska församling

Virtala Timo, Lappträsks finska församling