Församlingsrådet

Församlingsrådet, där kyrkoherden är ordförande, leder den egna församlingens verksamhet. Mandatperiod 2015-18.

Ordförande:

 

kyrkoherden

karl.afhallstrom(a)evl.fi

Ordinarie medlemmar:

 

Boije af Gennäs Malm Maria

 

Dromberg Britta

 

Hollmén Annina

annina.hollmen(a)hotmail.com

Lindström Kim

 

Meriheinä Thérèse

therese.meriheina(a)sulo.fi

Nilsson-Pesonen Nina

nina.nilsson(a)pp.inet.fi

Stenvall Miriam

 

Söderström Nils-Olof

nils.soderstrom(a)sulo.fi

Vaenerberg Anni

 

Vaenerberg Thord

thord.vaenerberg(a)gmail.com

Ersättare:

 

Bäcklund-Kuikka Marina

marina.backlund-kuikka(a)ivj.fi

Nyman Tuulija