Direktioner

Församlingen har tre direktioner med ansvar för olika arbetssektorer. Mandatperiod 2015-18.

Diakonidirektionen

Ordf: Anni Vaenerberg

Församlingsrådets representant: Britta Dromberg

Margareta Helenius 

Pamela Reini

Ersättare: Tuulija Nyman, Ritva Törnqvist 

 

Direktionen för mission och evangelisation

Ordf: Nils-Olof Söderström

Församlingsrådets representant: Thérèse Meriheinä

Annette Frisk

Stig Frisk

Paula Jokinen

Ersättare: Åke Bäckman, Helena Palmén

 

Direktionen för barn-, ungdoms- & familjeverksamheten

Ordf: Thord Vaenerberg

Församlingsrådets representant: Marina Bäcklund-Kuikka

Kim Lindström (ungdomsrepresentant)

Linnea Nystedt

Peter Salminen

Ersättare:  Linnea Westerholm (ungdomsrepresentant), Maria Öhman