Hindersprövning

Hindersprövningen måste göras senast en vecka före vigseln och är i kraft fyra månader.

Kontaktuppgifter och öppethållningstider.