Bli medlem i kyrkan

Vill du bli medlem i församlingen? Kontakta kansliet eller fyll i blanketten här.

Tag kontakt

Karl af Hällström
Kyrkoherde
Drottninggatan 22
07900 Lovisa