Klubbis

för åk 5 och äldre i Prästis. 

Måndagar kl. 13.15 - 16.00 och torsdagar kl. 14.15 - 16.00.

 

Öppet hus för ungdomar

för högstadieåldern och äldre.

Samlas i Prästis ojämna veckors (i regel) fredagar kl. 18.00-21.00.

Vi träffas följande fredagar 27.10, 10.11, 24.11 och 8.11.

19.1.2018, 2.2, 16.2, 2.3, 16.3, 13.4, 27.4 och 11.5.   

Hjälpledarutbildning

Hjälpisutbildningen för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpis och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.

Utbildningen är gemensam för Lovisa svenska, Pernå, Liljendal, Lappträsks svenska och Strömfors församlingar och är två-årig.

 

Hjälpis 1 samlas följande tisdagar kl. 14.20 i församlingsgården, Drottninggatan 22, 2 våningen. 24.10, 7.11, 21.11 och 5.12.

Hjälpis 2 samlas följande gång onsdagen den 18.10 kl. 17-19 i församlingshemmet, Östra Tullgatan 6 i Lovisa.

 

På kommande:

Fre - sö 3-5.11 Höstdagarna i Toijala. Anmälningen pågår, för mera info fråga tag kontakt.

Lö 2.12 kl. 10-13 Hela församlingens julbasar i församlingsgården, Drottningg. 22.

 

Tag kontakt

Ann-Mari Karlsson
Ungdomsarbetsledare