Klubbis

för åk 5 och äldre. Firar sommarledigt och fortsätter i höst.

Verksamheten börjar igen måndagen den 4.9.2017

Klubbdagar är måndagar och torsdagar kl. 13.15 - 16.00 i Prästis.

 

Öppet hus för ungdomar

för högstadieåldern och äldre. Firar sommarledigt och fortsätter i höst.

Samlas i Prästis ojämna veckors (i regel) fredagar kl. 18.00-21.00.

Höstterminen börjar den 1.9.2017.  

Hjälpledarutbildning

Hjälpisutbildningen för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpis och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.

Utbildningen är gemensam för Lovisa svenska, Pernå, Liljendal, Lappträsks svenska och Strömfors församlingar och är två-årig.

Årets hjälpledare blev klara med sin utbildning den 1.4.

Ny utbildningen (Hjälpis 1) börjar tisdagen den 29.8.2017 kl. 14.20 i församlingsgården.

Hjälpis 2 börjar söndagen den 10.9 kl. 14-16 i Prästis, Lovisa.

 

Juniorläger åk 5-7

 20-22.6.2017

På Hietoinranta lägergård i Kouvola

 

 Lägret kostar: 40€/barn följande syskon 35€

Anmälningar till: ann-mari.karlsson@evl.fi

 

Sista anmälningsdag: 4.6.2017

Då du anmäler dig kom ihåg  :

# Namn, adress och telefon

 # Matallergier

Lägerbrev skickas till alla ca. en vecka före lägret.

DET FINNS ÄNNU LEDIGA PLATSER!

 

Barnläger åk 1-4

18.6-20.6.2017

Välkommen på läger alla ni som går på åk 1-4

På Hietoinranta lägergård i Kouvola

Lägret kostar: 40€/barn följande syskon 35€

 

Anmälningar till : linda.lonnroth@evl.fi

(vänta på bekräftelse) 

Sista anmälningsdag: 30.5.2017

Då du anmäler dig kom ihåg  :

# Namn, adress och telefon

 # Matallergier

Lägerbrev skickas till alla ca. en vecka före lägret.

 

På kommande:

Sö 18.6 kl. 14 Sommarskriftskolans konfirmation i Lovisa kyrka

Fr 8.9 kl. 16 Resa till Katternas natt på Högholmen.

 

Tag kontakt

Ann-Mari Karlsson
Ungdomsarbetsledare