Klubbis

för åk 5 och äldre i Prästis. 

Måndagar kl. 14.15 - 16.00 

Vi fortsätter i september!

Ha en trevlig sommar!

Öppet hus för ungdomar

för högstadieåldern och äldre.

Samlas i Prästis ojämna veckors (i regel) fredagar kl. 18.00-21.00.

Verksamheten fortsätter den 14.9!

Ha en trevlig sommar!  

Hjälpledarutbildning

Hjälpisutbildningen för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpis och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.

Utbildningen är gemensam för Lovisa svenska, Pernå, Liljendal, Lappträsks svenska och Strömfors församlingar och är två-årig.

Vi börjar igen hösten 2018

Barnläger för åk 2-5

19-21.6 på Hietoinranta lägergård, Saaranmaa i Kouvola. Ansvarig ledare är ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson. Med på lägret är också t.f. barnledare Jannica Meriheinä och utbildade hjälpledare.

Lägret kostar 45€, följande syskon betalar 40€. Anmälningar via e-post till ann-mari.karlsson@evl.fi. (Vänta på bekräftelse) Kom ihåg att anmäla: namn, adress och telefon, matallergier samt förälders/föräldrars namn och telefonnummer.

För att lägret skall genomföras behövs det minst 12 anmälda.

Sista anmälningsdag är 28.5!

På kommande:

9-16.6 Skriftskolläger på Skärgårdsskolan i Houtskär.

sö 17.6 kl. 12 Högmässa med sommarskriftskolans konfirmation i Lovisa kyrka.

19-21.6 Barnläger för åk 2-5 på Hietoinranta.