Klubbis

för åk 5 och äldre i Prästis. 

Måndagar kl. 13.15 - 16.00 och torsdagar kl. 14.15 - 16.00.

Sista gången före juluppehållet är torsdagen den 14.12.

Vi börjar igen måndagen den 15.1.2018!

Öppet hus för ungdomar

för högstadieåldern och äldre.

Samlas i Prästis ojämna veckors (i regel) fredagar kl. 18.00-21.00.

Vi träffas följande fredagar:

19.1.2018, 2.2, 16.2, 2.3, 16.3, 13.4, 27.4 och 11.5.   

Hjälpledarutbildning

Hjälpisutbildningen för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpis och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.

Utbildningen är gemensam för Lovisa svenska, Pernå, Liljendal, Lappträsks svenska och Strömfors församlingar och är två-årig.

 

Hjälpis 1 samlas följande gång tisdagen den 30.1.2018 kl. 14.20-16 i Tikva i församlingsgården, Drottninggatan 22.

Hjälpis 2 samlas följande gång onsdagen den 3.1.2018 kl. 11-13 i Pernå prästgård.

0304 LÄGER

4-5.1.2018 för dig som är född 2003 - 2004. Ett 24 timmars läger som börjar kl. 11 i Pernå prästgård. Pris: 10€.  Anmälning via länken på facebook "Ung i Lovisa svenska församling", sista anmälningsdagen är 19.12. Anmälda får lägerbrev. På frågor svarar Ann-Mari.

På kommande:

25-28.1.2018 Ungdomens Kyrkodagar. Anmälan senast 18.12 till Ann-Mari.

Tag kontakt

Ann-Mari Karlsson
Ungdomsarbetsledare