Temamässor

andra torsdagen i månaden kl. 18 i Lovisa kyrka

 

8.9 Mässa i Taizéstil

13.10 Ung mässa (med skribainledning)

10.11 Förbönsmässa

8.12 Folkmusikmässa

 

Välkommen!