Gudstjänster

Gudstjänsterna i Lovisa kyrka hålls åren 2015-17 kl. 10 varje sön- och helgdag (den finska församlingens gudstjänster hålls kl. 12).
I regel firas varannan gudstjänst (jämna veckor) med nattvard och bär då rubriken högmässa i annonseringen. Annars annonseras gudstjänst.
Vissa helgdagar firar vi gudstjänsten i Valkom kyrka. Detta nämns specifikt i annonseringen.

Den första onsdagen i månaden firar vi en kort morgonmässa kl. 08 i kyrkan. Våren 2016 innebär detta 13.1 (!), 3.2, 2.3, 6.4 och 4.5.

Den 20 mars firar vi mässa med små och stora i kyrkan.

På Alla helgons dag den 5 november firar vi parentationsgudstjänst med ljuständning för de under året avlidna.

 

Vi har ibland besök av gästpredikanter.

 

Lovisa svenska och finska församlingar firar emellanåt gemensam tvåspråkig gudstjänst. Då är tidpunkten kl. 11, mitt emellan församlingarnas vanliga tider. 
midsommardagen den 25 juni firar således vi gudstjänst i Valkom kyrka med ett midsommarsamkväm efteråt.
Den flerspråkiga fredmässan firas i samband med Lovisa fredsforum. I år är det den 7 augusti, undantagsvis kl. 10.

 

kyrkans hemsida kan du läsa mer om gudstjänsten.
På Predikantbloggen kan du läsa predikningar både från församlingens gudstjänster och från andra ställen.

Församlingspastor Eva-Lotta Blom delar ut nattvardsvin.

Tag kontakt

Eva-Lotta Blom
Församlingspastor
 
Karl af Hällström
Kyrkoherde
Drottninggatan 22
07900 Lovisa