Skriftskola

Skriftskolan 2016-17

Inskrivningen var torsdagen den 13.10. I år går i skriftskolan ungdomar födda år 2002 eller tidigare. På inskrivningen skrev 30 ungdomar in sig i skriftskolan. Vill du gå i skriftskola men hade inte möjlighet att delta i inskrivningen så tag kontakt med prästerna eller församlingskansliet.

Du kan välja mellan vinterskriftskola (lektioner på veckoslut under höst- & vårterminen) eller sommarskriftskola (lektioner 1 gång i månaden + läger på sommaren).

Förutom lektionerna skall man också delta i 10 högmässor.

 

 

Sommarskriftskolan

Lägret hålls på Skärgårdsskolan i Houtskär den 7-14.6. Start den 7.6 kl. 7.30 från turist-hållplatsen (Alexandersgatan).

Övning och gruppfotografering i kyrkan lö 17.6 kl. 16-18.

Konfirmation18.6 kl. 14.00 i Lovisa kyrka.

Tag kontakt

Eva-Lotta Blom
Församlingspastor
 
Ann-Mari Karlsson
Ungdomsarbetsledare
 
Karl af Hällström
Kyrkoherde
Drottninggatan 22
07900 Lovisa