Barnkören Lovisaklangen

Lovisaklangen är Lovisa svenska församlings barnkör för barn i förskolan-åk6. 

Lovisaklangen övar i Församlingshemmet, onsdagar kl. 15.30-16.15. Kören leds av kantorn. 
Obs! Ingen övning ons 4.10, 18.10 och 6.12. Övningen 29.11 hålls i kyrkan.

Lovisaklangen uppträder med sång i kyrkan under gudstjänster, sjunger under konserter och deltar i körresor.
Under hösten övar vi musikalen Luthers ungar och Vem tände ljuset. Den senare framförs i februari i Lovisa kyrka.
Vi deltar i Borgå stifts barnkörsstämma 20-22.4 i Vasa tillsammans med alla andra barnkörer i stiftet. Vi bekantar oss med sångerna under hösten.

Välkommen med i kören! Vi har inga inträdesförhör!
Ta gärna kontakt med församlingens kantor för frågor.
Körsång är bra för hälsan och stärker självförtroendet.
I kören utvecklar man sångrösten, men också sig själv.
Det är roligt att vara med i en kör, man får uppträda, man får kompisar och man lär sig att arbeta i grupp.

Välkommen med!

Höstens program


Sö 29.10 kl. 12.15 Borgå domkyrka. Musikalen Luthers ungar av Karin Runow (2016).
Framförs tillsammans med barnkörerna Diskanten(Borgå) och Barnklangen(Lappträsk).
Samling kl. 10.00 i Lilla kyrkan.

Sö 3.12 kl. 10.00 Lovisa kyrka. Högmässa på första avdent. Kom, låt oss sjunga Hosianna.

Barnkör
Barnkör

Tag kontakt

Vera  Tollander
Kantor
Drottninggatan 22
07900 Lovisa