Barnkören Lovisaklangen

Lovisaklangen är Lovisa svenska församlings barnkör för barn i förskolan-åk6. 

Lovisaklangen övar i Församlingshemmet, onsdagar kl. 15.30-16.15. Kören leds av kantorn. 

Lovisaklangen uppträder med sång i kyrkan under gudstjänster, sjunger under konserter och deltar i körresor. Lovisaklangen deltar i Barnens sångfest - En barnkörsträff för stiftets barnkörer.

Välkommen med i kören! Vi har inga inträdesförhör!
Ta gärna kontakt med församlingens kantor för frågor.
Körsång är bra för hälsan och stärker självförtroendet.
I kören utvecklar man sångrösten, men också sig själv.
Det är roligt att vara med i en kör, man får uppträda,
man får kompisar och man lär sig att arbeta i grupp.

Välkommen med!

Vårterminen 2018;

On 10.1 kl. 15.30 Körstart! Vi inleder vårterminen i Församlingshemmet och bekantar oss med repertoaren.

Sö 4.2 kl. 16 Högmässa med musikal.  Vem tände ljuset? är skriven av Lotta Bengtsson och framförs tillsammans med församlingens Eftisbarn, vuxenkör och band i Lovisa kyrka på Kyndelsmässodagen. Den gemensamma övningen börjar kl. 14 i kyrkan.
Efter högmässan serveras en festmiddag i församlingshemmet.
Anmäl dig på förhand till middagen!

Sö 15.4 kl. 12.15 Högmässa med musikal. Festen är skriven av Karin Runow och framförs i Borgå domkyrka tillsammans med Diskanten och Sibbo barnkör, vuxenkör och band. 
Den gemensamma övningen börjar kl. 10 i Lilla kyrkan.

20.4-22.4 (fre-sö) Barnens sångfest i Vasa! En barnkörsträff för stiftets barnkörer.
Vi sjunger under en gemensam konsert på lördagen och medverkar i en radierad högmässa på söndag. Vi framför musikalen Festen med Karin Runow som dirigent.
Gemensam bussresa på församlingens bekostnad, bussen åker via Borgå och Sibbo.
Deltagaravgift och övernattning bekostar man själv. I deltagaravgiften ingår maten. Övernattning är möjlig på skolgolv eller hotell. Bindande anmälan senast 16.2.2018. Närmare program och priser på www.borgastift.fi

Barnkörskonsert 14.5.2014.
Barnkörskonsert 14.5.2014
Barnkören framför Luthers ungar 29.10.2017 i Borgå
Barnkörerna från Östnyland i Borgå domkyrka 29.10.2017. Musikalen Luthers ungar med damkör och band.