Musik

Musikverksamhetens uppgift är att genom sång och musik förmedla det kristna budskapet i församlingen. Gudstjänstmusiken är central och församlingens musikgrupper medverkar i gudstjänstlivet. Musikverksamheten är ett stöd för alla verksamhetssektorer.

I församlingen finns en barnkör och olika projektkörer för vuxna. Närmare information om musikgrupperna finns i spalten till vänster.
I församlingens utrymmen ordnas konserter och matinéer, läs om dem i spalten till vänster och i evenemangskalendern.

Välkommen med i församlingens musikverksamhet!

 

Vera Tollander, kantor
Vera Tollander, kantor