Ordets och bönens kväll

Ordets och bönens kväll hålls andra torsdagen i månaden kl. 18:30 i Lovisa kyrka.

Våren 2016 är datumen

  • 14 januari
  • 11 februari
  • 10 mars
  • 14 april
  • 12 maj

Förbönsämnen kan lämnas in till Ulla-Christina Sjöman, PB 73, 07901 Lovisa, eller till församlingens kansli.

Under kvällen fungerar Sånggruppen Inno som försångare. Gruppen leds av kantorn. Sånggruppen träffas i kyrkan för övning kl. 17.30.