De vackraste julsångerna

"De vackraste julsångerna" -tillfällen har ordnats till stöd för Finska missionssällskapet sedan år 1973.

"De vackraste julsångerna" valdes år 2012 till Årets medelanskaffningsinsats och till mottagare av Kyrkans kulturpris.

När Finska missionsällskapet (FMS) år 1973 lanserade De vackraste julsångerna (DVJ) och uppmanade församlingarna att ordna ett litet julsångstillfälle med kollekt till sällskapets arbete, anade man inte vilken omfattning sångtillfällena skulle få. Det första året deltog 140 församlingar.

FMS postar årligen över 800 000 sånghäften till församlingarna runtom i Finland och till 20 länder. Sällskapet har fått tillstånd att använda sångerna på det villkoret att häftena delas ut gratis.

Årets sånger är valda av Niels Burgmann, Sofia Lindroos och Pia Nygård, kantorer i Ekenäsnejdens svenska församling. 

FMS' julinsamling 2015 - Stöd fredsarbete

Över en miljard människor lever mitt i krig och konflikter. De har ingen möjlighet att gå i skola eller få hälsovård. Finska Missionssällskapets arbete för fred vill hindra konflikter från att uppstå och hitta hållbara lösningar till pågående konflikter. Vi är med och bygger broar mellan olika aktörer och försöker få oeniga parter att föra dialog istället för att gripa till våld. Vårt fredsarbete strävar efter att ingen skall behöva lämna sitt hem. Läs mer!

DVJ i Lovisa svenska

I Lovisa svenska församling ordnar vi följande tillfällen:

  • 10.12.2015 kl. 18 "De vackraste julsångerna" i samband med puzzelkvällen i Valkom kyrka
  • 20.12.2015 kl. 16 "De vackraste julsångerna" i Lovisa kyrka
  • 6.1.2016 kl. 15 "Vi sjunger ut julen" i Valkom kyrka

Dessutom kommer vi att använda DVJ-häftena vid olika församlingstillfällen.

Välkommen med!