Hembesök

Vill du ha hembesök, kontakta diakon Rea Skog.

Om du vill få del av Herrens heliga nattvard, kan någon av prästerna besöka dig. Diakonen kan ordna besöket. Du kan också kontakta prästen direkt.

Kontaktuppgifterna nedan.

Tag kontakt

Eva-Lotta Blom
Församlingspastor
 
Rea Skog
Diakon
Drottninggatan 22
07900 Lovisa
Karl af Hällström
Kyrkoherde
Drottninggatan 22
07900 Lovisa