Barn och familjeverksamheten

Målet med barn- och familjeverksamheten i församlingen är att stöda familjerna i den kristna fostran, ge barnen dopundervisning och få barnen och familjerna att känna sig delaktiga i den gudstjänstfirande församlingen. Vi vill också att alla som deltar i verksamheten känner sig sedda och viktiga.

 

Vuxen-Barn gruppen

¤  För alla er som är hemma med barnen.

¤  Tisdag 9.30-11.00 tvåspråkig i Holken/Aurinkotalo tillsammans med Finska församlingens mammor

  ¤ Torsdag kl. 9.30-11.00 svenskspråkig i Församlingshemmet (Östra Tullgatan 6)

Vi samlas sista gången för höstterminen to 14.12.  Fortsätter igen vecka 3 tisd. 16.1.2018 & torsd. 18.1.2018

 

 

 

Familje verksamheten

 

Puzzelkväll

¤  Puzzelkvällar för hela familjen kl. 16.15-20.00 i Valkom kyrka,

Kyrkogränd 2

 

¤  Kvällens puzzelbitar består av:

mat (kl. 16.15-17.15, frivillig avgift)

pyssel, sång, spel och andakt

 

 

På kommande:

Sö 24.12 kl. 13.30 Barnens julbön i Lovisa kyrka.

 

 

 

 

Tilläggsinformation barnledare:

Linda Haapalainen

 

Barn