Barn och familjeverksamheten

Målet med barn- och familjeverksamheten i församlingen är att stöda familjerna i den kristna fostran, ge barnen dopundervisning och få barnen och familjerna att känna sig delaktiga i den gudstjänstfirande församlingen. Vi vill också att alla som deltar i verksamheten känner sig sedda och viktiga.

 

Vuxen-Barn gruppen

¤  För alla er som är hemma med barnen.

¤  Tisdag 9.30-11.00 tvåspråkig i Holken/Aurinkotalo tillsammans med Finska församlingens mammor (Alexandersgatan 11)

  ¤ Torsdag kl. 9.30-11.00 svenskspråkig i Församlingshemmet (Östra Tullgatan 6).

 

 

 

På kommande:

Lö 19.5 Familjeutfärd till Kungsbacka husdjursgård i Illby. Mera info under läger och utfärder.

19-21.6 Barnläger för åk 2-5 på Hietoinranta lägergård. Mera info under läger och utfärder.

 

 

 

Tilläggsinformation barnledare:

Linda Haapalainen

Jannica Meriheinä, t.f. barnledare på läroavtal

Barn